ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/2564770.55บาท-13.91-1.83 %
50.547กรัม-0.91
1,572.20ออนซ์-28.39
50,547กิโล-912.67