ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564199.80บาท-6.50-3.15 %
13.107กรัม-0.43
407.67ออนซ์-13.27
13,107กิโล-426.57