ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25641,993.38บาท-43.35-2.13 %
130.76กรัม-2.84
4,067.24ออนซ์-88.44
130,765กิโล-2,843.47