ราคาโลหะมีค่า > ราคา แพลทินัม ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

กราฟราคา แพลทินัม 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256446,360บาท-9,348.30-16.78 %
3,041.17กรัม-613.24
94,591ออนซ์-19,074.03
3,041,173กิโล-613,244.45