ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564702.21บาท-19.36-2.68 %
46.065กรัม-1.27
1,432.77ออนซ์-39.50
46,065กิโล-1,270.00