ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา แพลทินัม 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564623.74บาท-92.60-12.93 %
40.917กรัม-6.07
1,272.67ออนซ์-188.94
40,917กิโล-6,074.60