ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ราคา แพลทินัม 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564623.74บาท-63.42-9.23 %
40.917กรัม-4.16
1,272.67ออนซ์-129.41
40,917กิโล-4,160.59