ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25641,203,709บาท-40,447.77-3.25 %
78,963กรัม-2,653.36
2,456,017ออนซ์-82,528.61
78,962,796กิโล-2,653,356.53