ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/07/2564537.33บาท-15.89-2.96 %
35.248กรัม-1.04
1,096.35ออนซ์-32.42
35,248กิโล-1,042.17