ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/25633,427.32บาท6.320.18 %
224.83กรัม0.41
6,993.02ออนซ์12.89
224,831กิโล414.36