ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 3,561.96 บาท 244.96 7.38 %
233.66 กรัม 16.07
7,267.73 ออนซ์ 499.81
233,663 กิโล 16,069.13