ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,444.69บาท-94.91-6.16 %
94.771กรัม-6.23
2,947.71ออนซ์-193.66
94,771กิโล-6,226.35