ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC05:40 UTC23/10/2563 05:40 UTC933.94บาท0.840.09 %932.17934.75
61.266กรัม0.0561.15061.320
1,905.60ออนซ์1.701,901.971,907.25
61,266กิโล54.8261,15061,320