ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
01/03/2567 UTC 11:30 UTC 01/03/2567 11:30 UTC 1,007.29 บาท 5.46 0.54 % 999.56 1,007.56
66.078 กรัม 0.36 65.571 66.095
2,055.24 ออนซ์ 11.13 2,039.48 2,055.79
66,078 กิโล 357.94 65,571 66,095