ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25643,179,814บาท-69,749.28-2.15 %
208,594กรัม-4,575.52
6,488,012ออนซ์-142,314.70
208,594,445กิโล-4,575,523.81