ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/25643,320,020บาท55,078.901.69 %
217,792กรัม3,613.15
6,774,086ออนซ์112,381.61
217,791,906กิโล3,613,152.73