ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25643,452,100บาท154,018.534.67 %
226,456กรัม10,103.55
7,043,579ออนซ์314,255.56
226,456,337กิโล10,103,550.83