ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 3,776,603 บาท 163,721.49 4.55 %
247,744 กรัม 10,740.06
7,705,686 ออนซ์ 334,053.23
247,743,560 กิโล 10,740,060.89