ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,514,817บาท-10,573.24-0.30 %
230,571กรัม-693.60
7,171,545ออนซ์-21,573.37
230,570,542กิโล-693,600.08