ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย เอสคูโดเคปเวิร์ด (CVE) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย เอสคูโดเคปเวิร์ด (CVE) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/02/256483,3675,468.82
02/02/256482,4585,409.18
03/02/256482,3705,403.47
04/02/256480,9955,313.24
05/02/256481,3555,336.87
08/02/256482,0865,384.80
09/02/256481,9525,376.04
10/02/256482,1615,389.74
11/02/256481,3205,334.54
12/02/256481,3495,336.49
15/02/256481,0355,315.86
16/02/256480,1295,256.41
17/02/256479,7245,229.87
18/02/256479,3615,206.04
19/02/256479,5255,216.83
22/02/256480,4055,274.56
23/02/256480,2955,267.35
24/02/256480,1975,260.90
25/02/256478,5515,152.95
26/02/256477,6215,091.93