ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย เซดีกานา (GHS) เดือน มกราคม 2567

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย เซดีกานา (GHS) เดือน มกราคม 2567

  ทอง ราคา/บาท ทอง ราคา/กรัม
01/01/2567 12,151 797.08
02/01/2567 12,066 791.49
03/01/2567 11,950 783.91
04/01/2567 11,946 783.66
05/01/2567 12,001 787.23
08/01/2567 11,892 780.11
09/01/2567 11,851 777.45
10/01/2567 11,868 778.51
11/01/2567 11,901 780.73
12/01/2567 12,014 788.15
15/01/2567 12,073 791.98
16/01/2567 11,911 781.37
17/01/2567 11,788 773.29
18/01/2567 11,899 780.56
19/01/2567 11,947 783.70
22/01/2567 11,937 783.08
23/01/2567 11,997 786.97
24/01/2567 11,942 783.36
25/01/2567 12,000 787.19
26/01/2567 12,030 789.17
29/01/2567 12,295 806.55
30/01/2567 12,331 808.90
31/01/2567 12,328 808.68