ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 8,351,846 บาท 709,759.96 9.29 %
547,878 กรัม 46,559.96
17,040,898 ออนซ์ 1,448,176.48
547,877,608 กิโล 46,559,955.10