ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 9,908,511 บาท 63,231.20 0.64 %
649,994 กรัม 4,147.94
20,217,079 ออนซ์ 129,015.37
649,994,179 กิโล 4,147,940.31