ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25648,974,610บาท-332,188.34-3.57 %
588,731กรัม-21,791.42
18,311,569ออนซ์-677,788.78
588,730,627กิโล-21,791,415.43