ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 7,650,096 บาท 242,327.48 3.27 %
501,843 กรัม 15,896.58
15,609,065 ออนซ์ 494,438.93
501,843,078 กิโล 15,896,580.84