ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/25639,122,071บาท183,790.352.06 %
598,404กรัม12,056.57
18,612,446ออนซ์375,001.24
598,404,037กิโล12,056,569.98