ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์กินี (GNF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25648,447,357บาท-57,260.52-0.67 %
554,143กรัม-3,756.27
17,235,776ออนซ์-116,832.93
554,143,062กิโล-3,756,265.85