ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย นิวเชเกลอิสราเอล (ILS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย นิวเชเกลอิสราเอล (ILS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25642,830.21บาท-137.36-4.63 %
185.66กรัม-9.01
5,774.68ออนซ์-280.27
185,660กิโล-9,011.03