ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย นิวเชเกลอิสราเอล (ILS)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย นิวเชเกลอิสราเอล (ILS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,127.47บาท-34.50-1.09 %
205.16กรัม-2.26
6,381.21ออนซ์-70.39
205,161กิโล-2,263.19