ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย รูปีอินเดีย (INR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256465,304บาท-88.75-0.14 %
4,283.93กรัม-5.82
133,245ออนซ์-181.09
4,283,925กิโล-5,822.15