ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564626.94บาท-16.49-2.56 %
41.127กรัม-1.08
1,279.20ออนซ์-33.65
41,127กิโล-1,081.85