ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงเคนยา (KES)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงเคนยา (KES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256497,133บาท-2,582.76-2.59 %
6,371.88กรัม-169.43
198,188ออนซ์-5,269.80
6,371,878กิโล-169,428.16