ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงเคนยา (KES)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงเคนยา (KES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/256496,717บาท2,449.062.60 %
6,344.58กรัม160.66
197,339ออนซ์4,997.01
6,344,582กิโล160,657.55