ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
29/02/2567 35,951 บาท 427.03 1.20 %
2,358.35 กรัม 28.01
73,353 ออนซ์ 871.31
2,358,352 กิโล 28,013.24