ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256328,580บาท-627.68-2.15 %
1,874.82กรัม-41.18
58,313ออนซ์-1,280.71
1,874,819กิโล-41,175.73