ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256425,903บาท-1,130.96-4.18 %
1,699.20กรัม-74.19
52,851ออนซ์-2,307.59
1,699,203กิโล-74,190.61