ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256429,250บาท1,100.133.91 %
1,918.80กรัม72.17
59,681ออนซ์2,244.69
1,918,803กิโล72,168.34