ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บาทไทย (THB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256429,145บาท117.380.40 %
1,911.87กรัม7.70
59,466ออนซ์239.50
1,911,873กิโล7,700.13