ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอุรุกวัย (UYU)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอุรุกวัย (UYU)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/256535,267บาท-1,042.36-2.87 %
2,313.51กรัม-68.38
71,958ออนซ์-2,126.80
2,313,508กิโล-68,378.22