ราคาโลหะมีค่า > ราคา แพลทินัม ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา แพลทินัม ล่าสุด ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/07/2564 UTC21:00 UTC23/07/2564 21:00 UTC2,122,323บาท-69,559.74-3.17 %2,092,4432,198,314
139,224กรัม-4,563.09137,263144,208
4,330,335ออนซ์-141,927.964,269,3694,485,385
139,223,517กิโล-4,563,089.74137,263,390144,208,470