ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา แพลทินัม 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา แพลทินัม 30 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564220,760บาท-7,210.58-3.16 %
14,482กรัม-473.01
450,433ออนซ์-14,712.29
14,481,770กิโล-473,011.12