ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน ธันวาคม 2563

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) เดือน ธันวาคม 2563

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/12/25631,597.31104.78
02/12/25631,611.41105.71
03/12/25631,620.05106.27
04/12/25631,617.75106.12
07/12/25631,639.67107.56
08/12/25631,645.08107.92
09/12/25631,618.01106.14
10/12/25631,616.04106.01
11/12/25631,618.77106.19
14/12/25631,608.43105.51
15/12/25631,631.21107.01
16/12/25631,640.40107.61
17/12/25631,659.41108.86
18/12/25631,654.54108.54
21/12/25631,649.74108.22
22/12/25631,636.57107.36
23/12/25631,647.79108.09
24/12/25631,651.06108.31
25/12/25631,655.43108.60
28/12/25631,647.83108.10
29/12/25631,651.77108.36
30/12/25631,666.26109.31
31/12/25631,669.97109.55