ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/2564723,491บาท34,547.494.92 %
47,461กรัม2,266.30
1,476,192ออนซ์70,489.83
47,460,690กิโล2,266,300.53