ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/07/2567 UTC 21:05 UTC 19/07/2567 21:05 UTC 1,099,221 บาท -19,186.48 -1.72 % 1,095,446 1,118,462
72,108 กรัม -1,258.63 71,861 73,371
2,242,822 ออนซ์ -39,147.62 2,235,121 2,282,081
72,108,407 กิโล -1,258,625.08 71,860,797 73,370,620