ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย โกลอนคอสตาริกา (CRC)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย โกลอนคอสตาริกา (CRC)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC05:25 UTC23/10/2563 05:25 UTC564,783บาท1,483.240.26 %562,494565,203
37,050กรัม97.3036,89937,077
1,152,370ออนซ์3,026.371,147,6981,153,226
37,049,550กิโล97,299.9336,899,34937,077,080