ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซคิวบา (CUP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซคิวบา (CUP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/256521,800บาท-611.48-2.73 %
1,430.04กรัม-40.11
44,479ออนซ์-1,247.64
1,430,039กิโล-40,112.56