ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซคิวบา (CUP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซคิวบา (CUP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/256422,994บาท-956.55-3.99 %
1,508.41กรัม-62.75
46,917ออนซ์-1,951.73
1,508,406กิโล-62,749.42