ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เปโซคิวบา (CUP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เปโซคิวบา (CUP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 19,336 บาท -4,153.99 -17.68 %
1,268.46 กรัม -272.50
39,454 ออนซ์ -8,475.70
1,268,462 กิโล -272,500.13