ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256321,463บาท164.260.77 %
1,407.96กรัม10.78
43,792ออนซ์335.15
1,407,959กิโล10,775.43