ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 21,028 บาท 968.93 4.83 %
1,379.40 กรัม 63.56
42,904 ออนซ์ 1,976.98
1,379,401 กิโล 63,561.41