ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 22,404 บาท 429.40 1.95 %
1,469.71 กรัม 28.17
45,713 ออนซ์ 876.14
1,469,705 กิโล 28,168.54