ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
03/03/256418,209บาท-1,181.86-6.10 %
1,194.47กรัม-77.53
37,152ออนซ์-2,411.44
1,194,473กิโล-77,529.54