ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256419,145บาท298.161.58 %
1,255.93กรัม19.56
39,064ออนซ์608.36
1,255,929กิโล19,559.08