ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 20,465 บาท -801.54 -3.77 %
1,342.49 กรัม -52.58
41,756 ออนซ์ -1,635.44
1,342,490 กิโล -52,580.49