ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดีนาร์แอลจีเรีย (DZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564120,852บาท34,569.8840.07 %
7,927.84กรัม2,267.77
246,583ออนซ์70,535.51
7,927,843กิโล2,267,769.35