ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มโมร็อกโก (MAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มโมร็อกโก (MAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25647,747.56บาท-97.04-1.24 %
508.24กรัม-6.37
15,808ออนซ์-198.00
508,237กิโล-6,365.73