ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีแรห์มโมร็อกโก (MAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีแรห์มโมร็อกโก (MAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25647,720.73บาท1,845.9831.42 %
506.48กรัม121.10
15,753ออนซ์3,766.49
506,476กิโล121,095.32