ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ปาตากามาเก๊า (MOP)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ปาตากามาเก๊า (MOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
22/02/2567 7,995.50 บาท 167.42 2.13 %
524.50 กรัม 10.98
16,314 ออนซ์ 341.59
524,502 กิโล 10,982.44