ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยปาตากามาเก๊า (MOP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ปาตากามาเก๊า (MOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
22/02/2567 7,995.50 บาท 2,779.59 52.83 %
524.50 กรัม 182.34
16,314 ออนซ์ 5,671.41
524,502 กิโล 182,339.94