ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
28/05/2567 UTC 16:50 UTC 28/05/2567 16:50 UTC 2,014,938 บาท 4,707.49 0.23 % 1,994,295 2,019,501
132,179 กรัม 308.81 130,825 132,478
4,111,229 ออนซ์ 9,605.04 4,069,110 4,120,539
132,179,077 กิโล 308,809.25 130,824,924 132,478,414