ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ควาชามาลาวี (MWK)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/07/2564 UTC21:00 UTC30/07/2564 21:00 UTC724,377บาท-3,137.25-0.43 %723,827728,860
47,519กรัม-205.8047,48347,813
1,478,002ออนซ์-6,401.161,476,8781,487,148
47,518,858กิโล-205,801.9747,482,73047,812,907