ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย โครนนอร์เวย์ (NOK)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย โครนนอร์เวย์ (NOK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25637,832.85บาท-585.55-6.96 %
513.83กรัม-38.41
15,982ออนซ์-1,194.75
513,832กิโล-38,412.08