ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564849.87บาท-55.62-6.14 %
55.751กรัม-3.65
1,734.05ออนซ์-113.50
55,751กิโล-3,648.95