ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563915.17บาท-8.89-0.96 %
60.034กรัม-0.58
1,867.28ออนซ์-18.13
60,034กิโล-582.89