ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย บัลบัวปานามา (PAB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564859.68บาท-13.14-1.51 %
56.394กรัม-0.86
1,754.06ออนซ์-26.81
56,394กิโล-861.96