ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25643,099.67บาท-194.63-5.91 %
203.34กรัม-12.77
6,324.49ออนซ์-397.12
203,337กิโล-12,767.59