ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,306.69บาท-22.07-0.66 %
216.92กรัม-1.45
6,746.88ออนซ์-45.03
216,917กิโล-1,447.77