ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25643,444.43บาท-131.55-3.68 %
225.95กรัม-8.63
7,027.93ออนซ์-268.40
225,953กิโล-8,629.36