ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25643,486.37บาท64.011.87 %
228.70กรัม4.20
7,113.51ออนซ์130.59
228,705กิโล4,198.72