ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย นูเอโวซอลเปรู (PEN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 4,331.78 บาท 960.61 28.49 %
284.16 กรัม 63.02
8,838.46 ออนซ์ 1,960.01
284,163 กิโล 63,015.66