ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 4,038.23 บาท 157.20 4.04 %
264.91 กรัม 10.31
8,239.50 ออนซ์ 320.75
264,906 กิโล 10,312.39