ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25643,278.10บาท-111.97-3.30 %
215.04กรัม-7.34
6,688.56ออนซ์-228.45
215,042กิโล-7,344.98