ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/25643,506.39บาท135.044.01 %
230.02กรัม8.86
7,154.34ออนซ์275.53
230,018กิโล8,858.47