ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,628.51บาท77.152.17 %
238.03กรัม5.06
7,403.53ออนซ์157.42
238,029กิโล5,061.04