ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ซวอตีโปแลนด์ (PLN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25643,413.66บาท83.882.52 %
223.93กรัม5.50
6,965.14ออนซ์171.16
223,934กิโล5,502.81