ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/2564491,806บาท5,453.451.12 %
32,262กรัม357.74
1,003,469ออนซ์11,127.08
32,262,286กิโล357,743.84