ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563514,337บาท-2,685.94-0.52 %
33,740กรัม-176.20
1,049,441ออนซ์-5,480.32
33,740,321กิโล-176,196.47