ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564491,553บาท6,784.741.40 %
32,246กรัม445.08
1,002,953ออนซ์13,843.41
32,245,673กิโล445,075.88