ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก (XOF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564461,763บาท-27,676.80-5.65 %
30,291กรัม-1,815.59
942,169ออนซ์-56,471.06
30,291,449กิโล-1,815,586.65