ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/10/2563 UTC21:10 UTC30/10/2563 21:10 UTC230,575บาท1,386.660.61 %228,887231,715
15,126กรัม90.9615,01515,200
470,460ออนซ์2,829.31467,015472,785
15,125,640กิโล90,964.2915,014,87815,200,399