ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
04/03/2564 UTC09:30 UTC04/03/2564 09:30 UTC209,678บาท-348.25-0.17 %209,624211,138
13,755กรัม-22.8413,75113,851
427,821ออนซ์-710.56427,712430,801
13,754,758กิโล-22,844.9413,751,25513,850,568