ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลเยเมน (YER)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/07/2564 UTC21:10 UTC30/07/2564 21:10 UTC222,329บาท-1,744.24-0.78 %221,963224,473
14,585กรัม-114.4214,56114,725
453,635ออนซ์-3,558.91452,889458,008
14,584,693กิโล-114,421.6214,560,70514,725,308