ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 981,803 บาท 155,655.19 18.84 %
64,406 กรัม 10,210.92
2,003,245 ออนซ์ 317,594.96
64,405,832 กิโล 10,210,915.06