ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย กวานซาแองโกลา (AOA)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC05:00 UTC23/10/2563 05:00 UTC614,682บาท1,678.630.27 %613,003615,074
40,323กรัม110.1240,21340,349
1,254,182ออนซ์3,425.041,250,7571,254,982
40,322,876กิโล110,117.7540,212,75840,348,602