ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ตากาบังกลาเทศ (BDT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/12/256474,613บาท-1,280.07-1.68 %
4,894.57กรัม-83.97
152,238ออนซ์-2,611.83
4,894,573กิโล-83,972.16