ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครนเดนมาร์ก (DKK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครนเดนมาร์ก (DKK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 6,716.36 บาท 450.77 7.19 %
440.59 กรัม 29.57
13,704 ออนซ์ 919.74
440,590 กิโล 29,570.25