ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 67,877 บาท 9,481.59 16.24 %
4,452.72 กรัม 621.99
138,495 ออนซ์ 19,346.01
4,452,723 กิโล 621,988.64